Despre

Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor

banca-alimente

Asociația „Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor” a fost înființată în luna iulie 2016, din dorința membrilor fondatori de a pune în slujba societății un instrument prin care produsele alimentare și de igienă personală aflate în termen de valabilitate, precum și cele care nu mai sunt necesare deținătorilor, dar care sunt bune pentru utilizare, să fie colectate, depozitate corespunzător și apoi redistribuite gratuit organizațiilor care oferă servicii persoanelor defavorizate.

Oferirea gratuită a alimentelor permite organizațiilor care au în grijă persoane aflate în diferite situații de risc să-și ducă la îndeplinire propria misiune, punând astfel în act principiile subsidiarității și parteneriatului.

A oferi hrană este forma de ajutor cea mai concretă și imediată pentru a răspunde la o nevoie primară, a cărei satisfacere nu poate întârzia. Ajutorul alimentar este cu siguranță primul pas în considerarea complexității nevoilor umane.

Inițiativă deja dezvoltată și implementată în alte state membre, Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor se inspiră și împărtășește valorile și principiile Federației Europene a Băncilor Alimentare (FEBA).

 

Activitățile Băncii în prezent:

 • În prezent avem funcțională Banca in București pentru zona București, Ilfov și Prahova.
 • Activitatea este desfășurată de 2 pesoane și mai mulți voluntari.
 • Dispunem de două dubițe pentru colectarea și distribuția alimentelor.
 • Am început colectarea donațiilor cu ajutorul a șașe companii și cu contributia CHEP România, LIDL România și Friesland Câmpina România
 • Am colectat peste 50 tone de alimente de la partenerii noștri către organizațiile evaluate.
 • Bunurile sunt oferite unui număr de peste 50 de organizații evaluate și aflate în baza noastră de date care desfășoară activități sociale în beneficiul a peste 10.000 de persoane nevoiașe.

 

Activitățile Băncii în viitor:

 • Să ajungem să colectăm peste 250 de tone de produse de la peste 20 de companii partenere.
 • Să putem oferi bunurile la peste 100 de organizații, care desfășoară activități sociale în beneficiul a peste 15.000 de persoane nevoiașe.
 • Activitatea să fie desfășurată de 4 persoane și mai mulți voluntari care sunt dispuși să ne ajute periodic la activitatea de triere, inventariere și distribuția alimentelor.
 • Să ajungem să colectăm peste 1.000 de tone de bunuri anual de la peste 100 de companii și să sprijinim peste 200 de organizații care să ajute mai mult de 20.000 de persoane în dificultate.
 • Să existe în Romania 3 asociații autonome care să poată opera depozite care să-și desfașoare activitatea în București, Moldova și Transilvania; depozite care să poată colecta astfel produse de pe o arie cât mai mare.
 • Să începem un program educativ în școli pentru reducerea risipei alimentare.

masina-frigorifica
Rolul Băncii pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor:

 • Să recupereze produse excedentare de la firme, agenți economici și producători agro-alimentari și să le distribuie gratuit persoanelor în dificultate.
 • Să nu distribuie alimente care pot pune în pericol sănătatea beneficiarilor.
 • Să nu folosească alimentele primite în scop comerical.
 • Să ofere participanților la această inițiativă informații privind proveniența/destinația produselor alimentare.
 • Am început colectarea donațiilor cu ajutorul a șașe companii și cu contributia CHEP România, LIDL România și Friesland Câmpina România.
 • Bunurile sunt oferite unui număr de peste 50 de Organizații evaluate și aflate în baza noastră de date care desfășoară activități sociale în beneficiul a peste 10.000 de persoane nevoiașe.
 • Până în prezent, au fost colectate și distribuite peste 50 de tone de alimente de la partenerii noștri cștre organizațiile evaluate și aflate în baza noastră de date.

 

Ce este colecta alimentară?

Inițiativă deja dezvoltată în alte țări din Europa, colecta alimentară constă în recuperarea sistematică a produselor alimentare comestibile, care din diverse motive și-au pierdut valoarea economică de piață și redistribuirea acestora persoanelor aflate în dificultate care nu au putere de cumpărare.

 

Cine pot fi susținătorii acestei inițiative?

Principalii susținători de referință ai misiunii Băncii pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor sunt firmele cu specific alimentar, producătorii agro-alimentari, hipermarket-urile și supermarket-urile, magazinele alimentare, cantinele, restaurantele, hotelurile care au surplusuri alimentare. Aceștia, împreună cu rețeaua de parteneri, pun la dispoziție bunurile alimentare, precum și resursele logistice. Fundamentală pentru suportul întregii activități este și contribuția oferită de firmele care oferă sprijin sub formă de bunuri, servicii sau contribuții financiare, în baza facilităților fiscale.

 

Cine sunt beneficiarii acestei inițiative?

Organizațiile neguvernamentale care oferă servicii copiilor, tinerilor, vârstnicilor, familiilor defavorizate etc., care primesc servicii sociale, educative, medicale sau de altă natură.

Între Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor și organizațiile beneficiare se vor semna acorduri de parteneriat.

 

Ce produse pot fi considerate surplusuri alimentare?

Cele care prezintă erori de ambalare, etichetare și gramaj, cele provenite în urma activităților promoționale încheiate, mostrele gratuite, produsele care sunt consumate doar într-o anumită perioadă a anului, cele râmase în urma schimbării strategiei de marketing, cele aflate în apropierea datei de scadență.

 

Ce bunuri pot fi donate?

Alimente:

 • orez, făină, paste făinoase, cereale
 • pâine și produse de panificație
 • sosuri și condimente
 • conserve de carne și pește
 • ulei, unt, margarină
 • fructe și legume proaspete
 • conserve de legume și fructe
 • lapte și derivate
 • zahăr și dulciuri
 • alimente pentu copii (0-3 ani)

Alte produse:

 • scutece
 • săpun
 • detergent
 • dezinfectanți
 • pastă de dinți sau alte produse de igienă